Vodstvo družbe

Andrey Zubitskiy

Predsednik uprave

Andrey Zubitskiy

 Predsednik uprave Andrey Zubitskiy

Andrey Zubitskiy je diplomiral je na Kuzbaški tehniški univerzi, kasneje pa pridobil tudi doktorat znanosti s področja ekonomije. Svojo poslovno pot je začel v sistemu skupine Koks leta 2003. Od leta 2007 je bil predsednik nadzornega sveta družbe SIJ d.d., januarja 2017 pa je bil imenovan na mesto predsednika uprave Skupine SIJ.

 Andrey Zubitskiy je častni konzul Ruske federacije v Sloveniji s sedežem na Jesenicah.

Tibor Šimonka

Član uprave

Tibor Šimonka

Tibor Šimonka je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na svoji poslovni poti je zasedal številna vodilna mesta v različnih podjetjih, v katerih je deloval kot direktor, namestnik direktorja, finančni direktor. Skozi svojo kariero je dobro spoznal tudi Skupino SIJ. V letih 1999–2002 je bil član uprave za finance in ekonomiko v družbi Slovenske železarne d.d. (sedaj SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.). SIJ d.d. in Skupino SIJ je kot predsednik uprave vodil od leta 2002 do leta 2014.

Od junija 2014 je bil za obdobje poldrugega leta pooblaščenec bank upnic v procesu prestrukturiranja in iskanja strateškega partnerja – investitorja za družbo Perutnina Ptuj d.d. Od 25. januarja 2016 do 21. februarja 2019 je bil tudi predsednik uprave istoimenske skupine. Tibor Šimonka je od 22. februarja 2018 član uprave družbe SIJ d.d.

Igor Malevanov

Član uprave

Igor Malevanov

Igor Malevanov je diplomiral na Ekonomski fakulteti beloruske univerze. Med podiplomskim študijem je do leta 2000 delal v različnih ruskih družbah in se specializiral za zavarovalniške in finančne zadeve. Leta 2001 se je pridružil ruski skupini Koks kot finančni direktor Koksovih hčerinskih družb. Leta 2004 je postal vodja financ v leta 2002 ustanovljeni družbi IMH – Industrijski metalurški holding. Od leta 2007 do 25. junija leta 2017 je v Skupini SIJ vodil področje financ, ekonomike in informacijske tehnologije. Igor Malevanov je 22. februarja 2018 ponovno postal član uprave družbe SIJ d.d.

Viacheslav Korchagin

Član uprave

Viacheslav Korchagin

Viacheslav Korchagin je diplomiral na Kuzbaški državni tehnični univerzi s področja ekonomike in upravljanja v strojegradnji. Svojo kariero je začel kot pomočnik namestnika guvernerja regionalne uprave Kemerovske oblasti. Zatem je zasedal različna vodilna delovna mesta v družbah v skupini IMH – Industrijski metalurški holding: bil je pomočnik komercialnega direktorja družbe Kemerovo-Koks in komercialni direktor COF (Centralna tovarna za predelavo in bogatenje rude) Berezovskaja, direktor družb Torgovyj dom Kemerovo-Koks (Trgovska družba Kemerovo-Koks), Vanadij in Polema ter namestnik generalnega direktorja družbe UK IMH – Industrijski metalurški holding.

Od leta 2007 do začetka leta 2014 je bil član uprave družbe SIJ d.d., od septembra 2014 pa namestnik direktorja družbe Dilon d.o.o. Od začetka leta 2016 do 21. februarja 2019 je bil podpredsednik in član uprave za finance, ekonomiko, kontroling in nabavo v Perutnini Ptuj. Od 9. aprila 2018 je član uprave družbe SIJ d.d.

Direktorji

Evgeny Zverev  Slavko Kanalec  Vladimir Arshinov Marjana Drolc Kaluža Lyudmila Maslii Dušica Radjenović
Direktor za pravo, združitve 
in prevzeme
Direktor za tehnologijo Direktor sektorja za IT Direktorica za nabavo Direktorica kadrov Direktorica za prodajo