Finančni podatki

Finančni podatki: 2012 - 2016

 

(v mio EUR) 2012 2013 2014 2015 2016
PROIZVODNJA ODLITEGA JEKLA (t) 494.123 468.761 466.835 442.127 448.497
 
KOLIČINSKA PRODAJA (t) 550.249 560.846 617.308 567.697 667.822
 
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 732,5 658,7 707,8 664,8 842,6
DELEŽ IZVOZA V ČISTIH PRIHODKIH 85,4 % 86,3 % 86,2 % 87,3 % 80,4 %
EBITDA 41,3 40,8 77,8 63,5 127,05
EBITDA MARŽA 5,6 % 6,2 % 11 % 9,5 % 15,1 %
 
POSLOVNI IZID PRED DAVKI -2,1 -9,7 26,7 9,0 48,0
ČISTI POSLOVNI IZID 0,7 -4,9 24,9 10,8 51,3
 
NALOŽBE 57,1 47,5 49,4 69,5 77,9
ODLIVI ZA NALOŽBE 67,1 52,4 47,6 56,9 70,2
 
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH 3,247 3.120 3.064 3.043 7.239